смяна на водомери

Смяна на водомери и пломбиране. Правилия монтаж на водомер е важен с оглед неговата безпроблемна експлоатация. ВиК Корект предлага комплексна услуга за доставка, монтаж и пломбиране на индивидуални водомери. Нашите специалисти ще ви консултират и гарантират качеството на. 140, според която: „индивидуалните водомери за топла вода с дистанционно отчитане в имотите на клиентите, присъединени към … Продължение